Viernes 04 de Diciembre del 2020     |     11909 entrevistas registradas.         

   

Busca entevistas:

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

Entrevista a Biel Barceló el día 13 de Mayo de 2011

Pregunta.- Cómo piensa combatir la crisis?Aumentará los impuestos?Mantendrá las deducciones autonómicas en materia de vivienda?

Respuesta.- Hem dapostar per donar suport als emprenedors, a la innovació i les noves tecnologies. La construcció sha de reorientar cap a la rehabilitació i lobra pública dinfraestructures socials, de transport públic,... Hem de diversificar leconomia apostant per sectors econòmics que poden tenir un gran desenvolupament en el futur: industria audiovisual, industria cultural, economia social, energies renovables, producció agroalimentària, turisme cultural,... No plantejam augments dimposts excepte casos a estudiar de rendes més altes i fiscalitat ecològica. També plantejam bonificacions fiscals en alguns sectors econòmics a potenciar. Les deduccions en matèria dhabitatge shan de mantenir principalment en casos com el de families nombroses, persones amb menys ingressos,...

P.- Usted ha accedido al poder gracias a la ley electoral ¿qué le parece esta ley?¿cree que necesita ser reformada?

R.- Lactual llei electoral respon a un sistema proporcional representatiu vigent a diversos països europeus, enfront del sistema bipartidista anglosaxó. Pens que a pesar que la llei dHondt acaba afavorint en el repartiment descons als grans partits, es un sistema plural i que permet la representació de les diverses opcions politiques.

P.- ¿en qué se difernecia el antiguo Bloc del nuevo?

R.- Lactual Bloc (PSM-IniciavitaVerds-Entesa) el formam formacions molt més coherents entre sí, amb moltes més possibilitats dun bon resultat i que està millor coordinat.

P.- Que estudios tienes Biel?? Idiomas?? Eres funcionario??

R.- Som llicenciat en dret, màster en direcció dempreses i tenc cursos de pràctica jurídica, així com despecialització en dret administratiu i urbanístic. A més de català i castellà, tenc formació en francès i anglés. Som lletrat de la direcció general de salut laboral de la CAIB (en excedència actualment) i he estat tècnic jurídic en diversos departaments del Consell Insular.També he fet feina en el sector turístic (aeroport i agència de viatges).

P.- ¿si llenamos la isla de albahaca, desaparecerán los políticos chupasangres o solo los mosquitos?

R.- Lalfabaguera té propietats màgiques i espanta efectivament els moscarts i altres bitxos. Amb els polítics corruptes recoman exercir el vot per fer-los fora.

P.- Si paralizan el segundo cinturón? Qué proponen a cambio?

R.- El segon cinturó proposat pel PP té un gran impacte territorial. La via connectora del PSOE té un traçat pactat, però lamplària i dimensions son les duna autopista. Per tant, proposam amb el mateix traçat, canviar lautopista per una via convencional desdoblada amb uns enllaços a son Ferriol, sa Indioteria i son Sardina menys impactants i consensuats amb els veïnats. en aquest sentit estam actualment negociant.

P.- He llegit que els seus socis del PSOE no volen donar el fons de competitivitat a les illes Balears. Entén la postura del PSOE? Que hi pensa fer el seu partit al respecte?

R.- Aquests 240 milions si no arriben a les Balears ens compliquen molt pressupostàriament. No podem consentir que el govern de ZP no compleixi els seus compromisos. El més trist es que els diputats al congres de Diputats no hagin votar a favor de que aquests doblers ens arribin. Sha de millorar el nostre finançemnt autonòmic.

P.- Voldria conèixer les seves propostas i objectius progamatics en temes dinmigració i integració dels nouvinguts. Moltes gracies

R.- Les polítiques dintegració shan de potenciar i destinar-hi recursos suficients. En aquests moments les aules no disposen de prou recursos. La integració sha de fer en la nostra llengua com a eina de cohesió social.

P.- Pactaría con el PP? y con Convergencia?

R.- Amb el PP no pactarem. Es més, aquells que pensin que el PP no ha de governar, tenen en la nostra coalició la garantia millor per un govern alternatiu. Convergència ha de demostrar que ha romput realment amb el passat dUM i les polítiques clientelars. A lhora dels pactes, el més important es el programa i les polítiques que es consensuïn: progressistes, ecologistes i mallorquinistes. Sobre aquestes bases es sobre les quals podrem parlar.

P.- ¿Cree qu elas empresas públicas deben generar beneficios?

R.- Hi ha empreses públiques que no tenen sentit, i per això shan de reduir. Per exemple, noltros aquesta legislatura hem eliminat el Consorci del CDEIB (el del Cola Cao). Per altra banda, no es lobjectiu duna empresa pública obtenir beneficis, sinó que ha de ser donar servei.

P.- Si ustedes han estado hasta ahora mismo en el gobierno ¿cómo puedo creerme que vayan a hacer algo distito?

R.- Hi ha polítiques que han de continuar: les de transport públic, de protecció territorial, polítiques socials (suport a la dependència),... les polítiques dausteritat i de transparència,... contra la corrupció,...

P.- Sr Barceló, soy murciano residente en las islas desde hace 3 años y no hablo catalán. Si ustedes gobiernan ¿podré seguir rabajando aquí?¿podrán mis hijos estudiar castellano?

R.- Nuestro sistema educativo garantiza que al final del ciclo educativo sus hijos y los mios dominaran las dos lenguas oficiales. En cuanto a si podrá trabajar aquí, estoy seguro de que ya lo hace. Le animo a estimar nuestra lengua y nuestra cultura.

P.- Un hombre un voto ¿es verdadera democaracia si no puedo votarme a mí mismo?

R.- El sistema polític permet que vostè es presenti si vol, fins i tot si no li agrada cap partit polític existent, crear el seu propi partit.

P.- Si gobiernan ¿tratarán de conseguir la independencia para las Islas?

R.- Ja governam. En qualsevol cas defensam el màxim dautogovern possible i el dret a decidir dels pobles.

P.- solo 20% de energias renovables hasta 2020? esto me parese mui poco!!! en alemania por ejemplo hasta 2020 quieren terminar con los energias nucleares! energias renovables y una isla verde seran gran oportunidad para mallorca. ¿por qué no lo veen? saludos @didisurf

R.- El 20% denergies renovables es el que marca la Unió Europea com objectiu pel 20Actualment a Balears estam en el 1%, per tant haurem de pitjar molt er aconseguir-ho. Estic dacord en que una illa denergies renovables i no contaminants ha de ser el futur.

P.- ¿adelgazará las instituciones públicas?¿piensa reducir puestos de funcionario?

R.- Hem devitar duplicitats govern-consells insulars, hem de llevar empreses públiques que no tenen sentit, ... però a la vegada necessitam més metges, infermers, professors,....

P.- Que et semblen les enquestes que diuen que PSM de Menorca i Gent per Formentera no tenen representació al Parlament. Com pot ser que Esquerra Unida amb un 4,5% tengui diputat si la llei marca el mínim del 5%?

R.- El PSM de Menorca té el seu espai molt consolidat i estan més aprop del segon diputat que no del primer. I Gent per Formentera estic convençut que poden guanyar el diputat a la dreta. En quan a Esquerra Unida els hi desitjam el millor resultat, però sincerament pens que es una formació a la baixa en tot lEstat.

P.- Biel, per què penses que la corrupció de lèpoca Matas-Munar passarà (ja ha passat) més factura a lextinta UM i nova Convergència enlloc de al Partit Popular?

R.- Efectivament UM ha desaparegut per culpa de la corrupció i en canvi el PP es presenta com si no haguessim romput un plat mai. Encara esperam que demanin perdó pels casos de corrupció i que els que han robat tornin els doblers.

P.- Quina és laposta més important en transport púbic?

R.- Allargar el tren fins a les zones turístiques dAlcúdia i Cala Rajada i el tramvia de la badia de Palma, tal i com marca el Pla Sectorial de Transport. Hem dapostar per la diversificació en el transport per fer compatible lús del cotxe privat amb les diverses modalitats de transport col·lectiu. Els carrers no poden ser només pels cotxes: vianants, gent gran, cotxes dinfants, bicicletes,...

P.- ¿Cuánto gana un diputado autonómico?dietas incluidas¿y un presidente del Govern? Qué propone para acabar con la sangría que los políticos y todos sus asesores provocan?

R.- Un diputat cobra un sou diferent en funció de si es portaveu o diputat ras. Jo cobr com a portaveu parlamentari uns 3.300 euros nets mensuals (no tenc dietes). El president del Govern cobra uns 70.000 euros anuals, des del meu punt de vista poc en comparació a les seves responsabilitats (comparau-lo amb el sou dun directiu dempresa, sense tanta responsabilitat, que cobren molt més). Conec polítics que guanyen més a les seves feines que en el seu càrrec públic (fent més feina en el càrrec polític). Pel demés els càrrecs dassessors superfluus shan deliminar.

P.- Magradaria saber si vostes tènen programa econòmic creible que incentivi sa iniciativa privada i sa modernització de sa nostra economica o bé només creuen en una societat de funcionaris, mestres descola i....?

R.- Tenim un bon programa econòmic que ja hem presentat al Cercle dEconomia i a la Cambra de Comerç amb notable exit. La setmana que ve el presentam davant empresaris convocats per això.

P.- Sr Barceló, me interasría conocer sus propuestas en matria de vivienda VPO para jóvenes. Gracias, Ana

R.- Apostam sobretot pel lloguer dhabitatges públics. Fer bancs dhabitatges per lloguer. No apostam per noves promocions immobilìàries, sobretot ara que hi ha tants de pisos buits. Primer han de sortir tots aquests pisos buits. A més amb el lloguer els pisos poden tenir rotació i no esgotar el seu us en una sola vegada com passa amb els habitatges en propietat.

P.- NOTECALLES.ES ¿estaria usted dispuesto a contemplar un acuerdo entre todos los partidos politicos para reducir el gasto electoral de 2012 a la minima expresion? (es necesario algo más que una plaza y un megafono para dar un mitin?, es mucho lo que se malgasta) Por favor si su respuesta es si le estariamos muy agradecidos si nos mostrase su apoyo en la campaña en facebook STOP despilfarro elecciones 2012 GRACIAS

R.- En aquesta campanya hem reduit el nostre pressupost electoral en 150.000 euros en relació al 200Estam fent una campanya molt austera, procurant substituir la despesa per originalitat i frescura. Me sembla bé, per tant, reduir al màxim el pressupost electoral.

P.- Sr. Barceló, per què creu que el Sr. Bauzá evita un debat públic amb tots els candidats dels diferents partits polítics?

R.- El PP ja va evitar els debats el 200Sembla que no volen debatre les seves idees en públic i confrontant amb els diversos candidats. Igualment el candidat del PP a Palma que no ha assistit fins ara a cap debat. Els emplaçam a debatre amb noltros i a donar la cara davant els ciutadans.

P.- ¿Demolería SOn Espases?¿Qué piensa hacer con el edificio de Gesa?

R.- Noltros apostàvem per fer el nou hospital a son Dureta. Però ara no tiraria son Espases: una vegada fet hem de procurar que sigui un gran hospital i que doni el millor servei. Ledifici de GESA es un edfici protegit que ha de donar servei als ciutadans, pot ser un edifici multifuncional.

P.- mantendra al actual modelo de enseñanza ,todo en catalan

R.- Lactual model garanteix que al final del cicle educatiu els alumnes dominin les dues llengües. Ara falta incidir més en el coneixement dun idioma extranger.

P.- Creu possible que algun dia poguem enviar a Madrid un diputat que no sigui del PPSOE? Quines formules té per aconseguir-ho?

R.- Es absolutament necessari tenir representació de Balears de partits que no estiguin suspeditats a Madrid (sempre acaben votant en funció dels seus interessos partidistes i no en funcio dels ciutadans de les illes Balears). En Pere Sampol ho ha demostrat. Estic convençut que les pròximes eleccions generals poden esser claus per això.

P.- Podría resumirme los pilares de su programa?Por qué debería votarles a ustedes y no a izquierda unida?

R.- Som una coalició que junta el nacionalisme progressista i mallorquinista i lecosocialisme. Aquells que creuen en respostes progressistes a la crisi, en leconomia social i verda i amb el supost a la innovació, els emprenedors i les polítiques socials tenen el seu referent en la nostra coalició.

P.- El transporte, la cesta de la compra, la energía... los precios no paran de subir y las baleares siguen siendo una de las comunidades con sueldos y pensiones más bajos ¿cómo piensa remediarlo?

R.- Efectivament, per culpa del mal finançament que patim hem perdut posicions: la nostra renda per càpita ha baixat vint punts els darrers deu anys. A més amb uns preus del cost de la vida més alt i amb els sous i pensions mes baixos. Proposam el concert econòmic per disposar de recursos i priorització de la despesa social i en educació.

P.- Com explicaria a una persona de fora quins són els valors de la coalició que representa? En cas que es governi, a banda de lexcel·lent gestió que ha desenvolupat la seva gent, quin full de ruta nacional ofereix per als pobles de les Illes Balears?

R.- La coalició defensa la transparència i la honestedat, representa des de lecosocialisme fins al mallorquinisme polític, i ajunta formacions polítiques amb voluntat de continuïtat en el temps. Quan governam desmotram que es pot fer una bona gestió des de lesquerra i des del nacionalisme. I defensam el dret a decidir dels nostres pobles i el màxim dautogovern.

P.- Sr. Barceló, soy padre de familia numerosa en paro. La única que trabaja es mi mujer y apenas gana 800 euros. Me he presentado varias veces a puestos relacionados con la administración pero por proto queu quiera llega siempre están ocupados ¿acabará con el enchufismo?Qué propone para reducir el paro? Ayudará a las familias como la mía? Manuel

R.- No se puede consentir el amiguismo y el enchufismo que los partidos de derechas han practicado históricamente. Ha de haber igualdad de oportunidades para todos. Las plazas públicas las han de ganar los mejor preparados y los concursos los han de ganar las mejores empresas. Sin duda. La reducció de latur ha de ser i es una de les nostres màximes prioritats: formació, suport als emprenedors, diversificació econòmica,...

P.- Quina política en matèria de joventut defensau?

R.- Proposam polítiques de joventut integrals, que animin a la participació, i que resolguin els principals problemes dels joves: habitatges, feina, alternatives doci, ...El nostre programa de joventut el podeu consultar a www.psm-iniciativaverds.cat


Entrevistado por El Mundo

El 13 de Mayo de 2011
Biel Barceló
Político

Siguiendo la ronda de encuentros entre los candidatos de las autonómicas y los lectores, Biel Barceló, del PSM-IV-Entesa Nacionalista, quien opta a la presidencia del Parlament por la coalición PSM-Iniciativa Verds responde a sus preguntas.Quizás te pueda interesar

           
Carmen Calvo
           
Francisco Real

           
Joan Calabuig
           
Cristina Alberdi

           
Santiago Carrillo
           
Henar Corbí

Nueva entrevista       Entrevista al azar

Interviús © 2017 www.intervius.com